In gesprek met MOCuitgevers: ook juridische tijdschriften worden multidisciplinair

MOCuitgevers is een relatief jonge uitgever die zich richt op de accountancy-, fiscale en juridische branche. Hun doelgroep bestaat uit accountants, belastingadviseurs, fiscalisten, juristen en sinds kort ook salarisadministrateurs. Kortom, iedereen die op het accountantskantoor zou kunnen werken. We spraken met Marjolijn Margadant, Oscar Rouwendal en Igno Ketelaars over de digitalisering van de uitgeverswereld.

Even voorstellen

MOCuitgevers is een relatief kleine uitgever die zich richt op de medewerkers van het accountantskantoor. De belangrijkste merken zijn: Accountancy Vanmorgen, Fiscaal Vanmorgen, Salaris Vanmorgen en Tijdschrift Familiebedrijven. Onder hun titels valt er één extra op: JurisDidact, waarmee MOCuitgevers geaccrediteerde e-learnings aanbiedt aan advocaten.

Marjolijn Margadant, Corina Jonathans en Oscar Rouwendal richtten in 2016 MOCuitgevers op. In 2018 voegde ook Igno Ketelaars zich bij het team, dat inmiddels uit vijftien personen bestaat. Waar Marjolijn en Oscar, naast het bedenken en ontwikkelen van concepten, zich vooral focussen op de commerciële kant van MOCuitgevers, is Igno verantwoordelijk voor het Tijdschrift Familiebedrijven en JurisDidact.

Op de website van MOCuitgevers staan de woorden ‘bemiddeling, daadkracht, energie, intuïtie, leiding, motivatie, passie, raad en verandering’. Hoe komt dat tot uiting in jullie portfolio?

Marjolijn: “Dit komt vooral tot uiting door ons goed in te leven in onze doelgroep en te voelen waar hun behoefte ligt. Als uitgevers ontwikkelen we al onze producten van het begin tot het eind zelf. We bedenken het format, zetten het op en moeten het vervolgens ook zelf in de markt zetten. Je wordt daardoor geconfronteerd met je eigen ideeën: soms slaat een concept niet aan en moet je daarvan leren, soms lukt het wel en dan geeft dat een immense energie.

Wat we onze klanten voornamelijk willen bieden, is hulp in hun dagelijkse praktijk. Dat doen we door hen van goede en actuele informatie te voorzien en door opleidingen aan te bieden. Via deze opleidingen, tijdschriften en e-learnings kunnen onze lezers PE-punten verdienen.”

Oscar vult aan: “Door onze nieuwssites hebben we inmiddels een bepaald bereik en netwerk opgebouwd. Via de sites proberen we dan ook grote en kleine partijen bij elkaar te brengen, zodat ze elkaar weten te vinden. Natuurlijk kunnen zij elkaar ontmoeten op onze congressen, maar we bieden hun ook andere samenwerkingsmogelijkheden aan. Zo versturen we met bepaalde sponsoren gezamenlijke enquêtes naar ons netwerk of maken we samen whitepapers. We denken daarin echt met ze mee en zijn vaak het verlengstuk van hun eigen marketingafdeling. Natuurlijk verzilveren we zelf ons netwerk ook met onze beurzen, congressen en opleidingen.”

Tijdschrift Familiebedrijven is multidisciplinair. Waarom hebben jullie hiervoor gekozen?

Igno: “Oorspronkelijk is Tijdschrift Familiebedrijven begonnen als een multidisciplinair tijdschrift over bedrijfsopvolging. De bedrijfsopvolging is een langdurig traject dat veel verschillende rechtsgebieden raakt. Zo krijgen adviseurs niet alleen te maken met de fiscaal-juridische voorbereidingen, maar ook met financiering en dergelijke. We hebben de doelgroep verbreed naar adviseurs van familiebedrijven, omdat er ontzettend veel familiebedrijven zijn in Nederland. Die krijgen met een breed scala aan onderwerpen te maken, zoals bedrijfsoverdracht, maar bijvoorbeeld ook vermogensplanning of het schenken van aandelen of een onderwerp als echtscheiding.

Een adviseur van een familiebedrijf moet dus goed op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen. Daarom is een multidisciplinaire aanpak heel logisch. Door de thematische aanpak van het tijdschrift is het wel minder specialistisch, maar een generalist hoeft vaak niet van de hoed en de rand te weten.

“Een adviseur van een familiebedrijf moet dus goed op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen. Daarom is een multidisciplinaire aanpak heel logisch.” -Igno Ketelaars

Die ontwikkeling zien we trouwens ook bij advocaten. Zij specialiseren zich steeds vaker in verschillende vakgebieden, zoals insolventierecht, ondernemingsrecht en verbintenissenrecht. Maar we zien ook dat er advocaten zijn die de combinatie met arbeidsrecht maken. Op al die vakgebieden moeten zij dan ook hun PE-punten behalen. Dat kan met de drukke agenda’s van deze doelgroep een flinke uitdaging zijn. Daarom werken we nu aan de ontwikkeling van een juridisch nascholingstijdschrift.”

Hoe verandert digitalisering de uitgeverswereld?

Oscar: “De uitgeversbranche is natuurlijk wel één van de vakgebieden waar digitalisering een heel groot effect heeft op je werk. Wanneer je de afgelopen twintig jaar bekijkt, dan zie je dat er veel stappen zijn gemaakt. Er is enorm veel veranderd en dat maakt het een heel aantrekkelijke branche om in te werken.

Een voorbeeld: voorheen lazen advocaten vooral losbladige vaktijdschriften. Dat is al lang niet meer zo. De meesten hebben toegang tot de online platformen van Wolters Kluwer of Sdu. Een product als Legal Intelligence is in de fase daarna een gamechanger geweest. Het werd in een paar jaar tijd volkomen normaal om in één database te zoeken en toegang te hebben tot content van verschillende uitgevers. Er zijn echt enorme stappen gezet: eerst van papier naar digitaal en vervolgens naar één ingang.”

Igno vult aan: “Dat geldt overigens niet alleen voor lezen. Ook bij studeren zie je die verschuiving. JurisDidact en Tijdschrift Familiebedrijven zijn daar goede voorbeelden van. Online lezen of leren en toetsen maken om PE-punten te verdienen, wordt steeds normaler. Tijdens corona heeft e-learning echt een vlucht genomen. Niet alleen vanwege de maatregelen, waardoor klassikaal lesgeven lastiger is geworden, maar ook omdat kenniswerkers zoals advocaten er vanwege efficiency niet altijd voor kiezen om met een groep bij elkaar te zitten in een lokaal.”

Marjolijn: “Voorheen volgde ongeveer een derde van onze doelgroep het liefst klassikaal een cursus en was er een derde die een uitgesproken voorkeur had voor e-learning. De laatste groep maakte het niet zoveel uit. De laatste tijd zien we duidelijk een verschuiving naar meer online leren.”

Welke gevolgen heeft de digitalisering voor MOCuitgevers?

Marjolijn: “Voor ons was het als beginnende uitgeverij heel prettig om direct online uit te geven. Dat bood ons vanaf de start ontzettend veel mogelijkheden om informatie bij de doelgroep te krijgen. Papieren uitgaven zijn bij ons dan ook alleen ondersteunend, omdat een bepaalde doelgroep dat nog graag wil. Maar digitaal uitgeven heeft voor ons alleen maar voordelen: we zijn veel actueler en het proces is minder kapitaalintensief.”

“Digitaal uitgeven heeft voor ons alleen maar voordelen: we zijn veel actueler en het proces is minder kapitaalintensief.” – Marjolijn Margadant

Oscar: “Omdat wij al sinds onze oprichting volledig digitaal werken, is ons proces ook volledig digitaal. Als je naar onze informatievoorziening kijkt, weten wij dat nieuws maar kort houdbaar is. Daarom versturen wij ook twee keer per dag een nieuwsbrief. Maar ook de whitepapers die we aanbieden zijn na een paar maanden niet meer actueel. Dan verwijderen we ze van onze websites. Die beperkte houdbaarheid zie je ook terug in de inhoud van onze opleidingen.”

“Ja,” springt Igno bij, “de accreditatie van zowel Tijdschrift Familiebedrijven moet ieder jaar vernieuwd worden. Dat houdt ook in dat de toetsen maar één jaar geaccrediteerd zijn. Dat betekent dat je ook de verwachtingen van je doelgroep moet managen door hier helder over te communiceren.”

Kunnen jullie iets vertellen over de samenwerking met Legal Intelligence?

Igno: “Die samenwerking is ontstaan doordat we bij grotere kantoren steeds vaker te horen kregen dat men best een abonnement op één van onze bladen wilde nemen… als de content via Legal Intelligence toegankelijk was. Dat was voor ons wel een duidelijk signaal: daar moesten we wat mee.

De samenwerking met LI was vanaf het eerste moment heel prettig. We maakten samen een plan om zo snel mogelijk onze artikelen online te zetten. Maar ook nu is het nog fijn om met LI te werken: het platform waarin we de artikelen uploaden werkt fantastisch.”

Wat zien jullie in de nabije toekomst nog gebeuren op het gebied van digitalisering?

Oscar: “Ik verwacht eigenlijk dat advocaten zich erop moeten voorbereiden dat zij steeds meer dataregisseur worden. Dat zij een gedegen intakegesprek met de cliënt hebben en vervolgens met kennis de gegevens in hun systeem invoeren, waar vervolgens de juiste stukken uit komen rollen. Overeenkomsten bijvoorbeeld, maar ook processtukken. De onderliggende flows moeten dan wel goed ingericht zijn, maar die ontwikkeling komt er echt aan. Er zijn al steeds betere tools en software beschikbaar. Vijftien jaar geleden zou niemand je geloven als je zei dat je online toegang had tot artikelen van diverse uitgevers. Tegenwoordig is dat gemeengoed.”

“Die digitaliseringsslag zie je ook bij accountants,” zegt Marjolijn, “Cliënten vragen zich bijvoorbeeld af waarom ze nog moeten betalen voor een jaarrekening. ‘Dat is toch één druk op de knop?’ De focus komt in die branche steeds meer te liggen op het interpreteren van data. Voorheen keken accountants vooral naar het verleden, maar dankzij alle ontwikkelingen kunnen zij door de juiste data in te voeren en deze goed te interpreteren alsmaar beter voorspellingen over de toekomst doen. Hun rol verandert daardoor wezenlijk en daar moeten ze wel klaar voor zijn.”

_________________________

De tijdschriften van MOCuitgevers zijn samen met de bronnen van vele andere juridische uitgevers beschikbaar in de LI LIbrary. Benieuwd wat LI LIbrary voor jouw kantoor of uitgeverij kan betekenen? Bekijk de informatiepagina.

LinkedIn