In gesprek met Antoine Paris: als uitgever onderscheid je je door je content

Eerder gaf Sjoerd Smit, productmanager Legal Intelligence, zijn visie op de digitalisering in de juridische sector. Ook uitgeverijen hebben hiermee te maken. Wij vroegen Antoine Paris, sinds 2002 eigenaar van Uitgeverij Paris, wat hij in de markt ziet gebeuren.

Wat is uw connectie met LI LIbrary?

De boeken van mijn uitgeverij zijn sinds vorig jaar via LI LIbrary beschikbaar gesteld. Het gaat om ongeveer 250 tot 300 titels op verschillende rechtsgebieden, zoals ondernemingsrecht, handelsrecht etc. Voor een deel zijn dat boeken die worden herdrukt. Verder ook eenmalige uitgaves. Daarnaast publiceren wij 16 tijdschriften. Deze ontsluiten we ook via LI.

Wat merkt u als uitgever van de digitalisering?

Alle processen rondom het uitgeven zijn veranderd door de digitalisering. Marketing gebeurt nu steeds meer online, we zetten kanalen in als LinkedIn. Ook het productieproces verloopt anders, zoals de geautomatiseerde opmaak, printing on demand. Ook de verkoopkanalen zijn digitaler geworden. Zo hebben wij een webshop en worden onze boeken sinds kort ook via LI LIbrary ontsloten. Daarnaast wordt er steeds meer digitaal afgenomen door grote partijen zoals de Rijksoverheid.

Welke gevolgen heeft dit (gehad) voor uw business? En hoe gaat u hiermee om?

Dit heeft als consequentie gehad dat je voortdurend je processen moet aanpassen, waarin je flexibel moet zijn. We zijn weliswaar een kleine uitgeverij. Maar wat we wel proberen te doen is de focus op kwaliteit te houden. Dus het publiceren van hoogwaardige content. Daarnaast is er meer concurrentie gekomen van Google en andere digitale kanalen die hun content soms gratis aanbieden. Daarnaast zijn er ook advocatenkantoren die zelf heel veel informatie online zetten. Met name de grote kantoren publiceren enorm veel en daarnaast maken ze ook tools. Kortom, je moet jezelf dus als uitgever voortdurend blijven ontwikkelen en weten wat er binnen de markt speelt.

Je onderscheidt je door je content. Je moet zorgen dat de kwaliteit van de content goed blijft. Zo hebben wij een goede redactie op tijdschriften. We blijven ons ontwikkelen en kijken wat er actueel is en wat er binnen het juridische werkveld speelt. De kantoren richten zich steeds meer op specialisaties.

Wanneer voelde u de urgentie om actie te ondernemen? Was dit vraag-gedreven vanuit de klanten of juist meer gestuurd vanuit de uitgeverswereld?

Dat begon al in 2002 toen ik mijn uitgeverij startte. Toen had ik mijn publicaties al digitaal beschikbaar. Alleen waren er toen nog geen content platformen. Er waren slechts een paar kantoren die hun eigen content online hadden met specifieke know how systemen. Pas met de start van Legal Intelligence werd er digitaal informatie ontsloten vanuit 1 platform. Dat was voor een kleine uitgeverij zoals wij prima. Want op deze manier konden wij ook onze content digitaal beschikbaar stellen aan de klant. In die zin is Legal Intelligence wel van groot belang geweest voor de digitale ontsluiting van content voor uitgeverijen.

Welke keuzes zijn er gemaakt? Welke veranderingen zijn er doorgevoerd of welke stappen zijn er ondernomen?

Qua marketing en promotie worden met name de online kanalen zoals social media en de website ingezet. In de productiesfeer is het nu zo dat je alle varianten kan leveren, wat de klant wil. En dat maak je vervolgens.
Je stemt je content format dus af op basis van de klantbehoeften.

Welke mogelijkheden biedt of bood de digitaliseringsslag de uitgeverij?

De hele back list blijft gewoon beschikbaar. Met name bij tijdschriften werkt het nu anders. Vroeger werd het tijdschrift pas gepubliceerd als alle artikelen beschikbaar waren. Nu wordt een artikel meteen online gepubliceerd als deze gereed is. Dat vergt weer om een ander werkproces.

Tegen welke uitdagingen bent u aangelopen op het vlak van digitalisering?

Je krijgt steeds meer informatie beschikbaar. Juist door de toenemende en complexiteit van informatie is het als uitgever een uitdaging welke content je wilt gaan publiceren en ontsluiten. Door de digitalisering moet je ook zichtbaar blijven. Daarbij speelt netwerken een grote rol.

Wat kunnen uitgevers doen om in te spelen op die digitalisering?

Als uitgever heb je steeds meer opties qua verdienmodel: pay per view, acces to own etc. Ondanks de digitalisering is het nog steeds erg abonnement gebonden. Er zijn wel ontwikkelingen gaande maar er is nog niets concreet uitgekristalliseerd. Bij de grote kantoren wordt vaak de all you can read variant het meeste afgenomen. Zo krijg je wel een enorme overload aan informatie waardoor je als jurist door de bomen het bos niet meer ziet. Waardoor het op de juiste wijze (digitaal) zoeken weer aan belang toeneemt.

Welke volgende stappen rondom digitalisering zijn volgens u in de (nabije) toekomst nog van invloed op de uitgeverij?

Je ziet veel Legal Tech initiatieven. Dat speelt met name bij analyse van veel data en ontwikkelen van allerlei tools. In mijn optiek zal de rechter niet snel vervangen worden door een robot. Kortom het maken en publiceren van hoogwaardige content is naar mijn mening nog steeds heel belangrijk. De uitgeverij speelt een belangrijke rol als het gaat om het publiceren en ontsluiten van betrouwbare informatie die de jurist verder helpt in zijn werk. Er zal naar mijn mening altijd vraag blijven bestaan naar fysieke boeken. Ook studenten werken nog steeds met boeken naast de digitale leeromgevingen. Bij tijdschriften is het een ander verhaal, zij lenen zich er meer voor om uitsluitend digitaal aan te bieden.

_____________________________

Ook afscheid nemen van uw papieren bibliotheek? Met LI LIbrary worden alle boeken uit de kantoorbibliotheek digitaal beschikbaar, toegankelijk en integraal doorzoekbaar op het Legal Intelligence platform. Voor meer informatie download de factsheet of neem contact op.

Meer informatie
LinkedIn