API introductie

Sinds juni 2016 biedt Legal Intelligence haar klanten de mogelijkheid om een koppeling met Legal Intelligence tot stand te brengen via een API.

Alle Handleidingen

Wat is een API?

Een API is een Application Programming Interface, ofwel een basis waarop computerprogramma’s met elkaar kunnen communiceren. Dit betekent dat het ene programma kan communiceren met een ander programma of onderdeel.

Legal Intelligence API

Met het beschikbaar stellen van de API bieden wij onze klanten de mogelijkheid om op een gemakkelijke manier een koppeling te maken met Legal Intelligence.

Technische specificaties

Een algemene introductie tot de techniek van de LI API kan hier gevonden worden.

De LI API heeft meerdere endpoints beschikbaar. Hoe deze ingezet kunnen worden is te vinden in de volgende documenten: