Voorbeelden van zoekopdrachten

Met Legal Intelligence doorzoekt u juridische uitgaven, openbare bronnen, en in sommige gevallen uw eigen documenten.

Alle Handleidingen

Zoekopdrachten

Heeft u na uw zoekopdracht nog te veel resultaten? Typ dan extra trefwoorden in of gebruik de filterkolom om relevante criteria op te geven.

1. Voorbeeldzoekopdrachten regelgeving

art. 1:1 Wft 6:162 BW E-commercerichtlijn Telecommunicatiewet Zoekresultaat: het relevante artikel of de regeling wordt als eerste resultaat vermeld, daaronder komen alle documenten met een verwijzing hiernaar. Corruptieverdrag OESO TRIPS De knoppen onder het resultaat bieden toegang tot de commentaren (bij zoeken op artikelniveau) en tot parlementaire- of totstandkomingsgeschiedenis. Alle gebruikelijke schrijfwijzen van artikelen en namen van regelingen worden herkend. Wft 1 juli 2008 Met de knop ‘versie 01-07-2008’ opent u de versie van de Wet op het financieel toezicht die gold op 1 juli 2008. EVRM Met de knop ‘Verdragenbank’ vindt u onder meer voorbehouden.

2. Voorbeeldzoekopdrachten rechtspraak

Rechtbank Den Haag 2016 privacy Alle uitspraken van de Rechtbank Den Haag gepubliceerd in 2016, waarin de term ‘privacy’ of gerelateerde termen voorkomen (bijvoorbeeld: ‘persoonlijke levenssfeer’) gevolgd door documenten die hiernaar verwijzen. HR Haviltex december 2016 Alle uitspraken van de Rechtbank Den Haag gepubliceerd in 2016, waarin de term ‘privacy’ of gerelateerde termen voorkomen (bijvoorbeeld: ‘persoonlijke levenssfeer’) gevolgd door documenten die hiernaar verwijzen. JOR 2017, 11 Als eerste wordt het arrest behorend bij het vindplaatsnummer getoond; daaronder volgen alternatieve bronnen voor dezelfde uitspraak en documenten waarin naar deze uitspraak wordt verwezen. NJ RvdW onrechtmatige daad Alle uitspraken uit de NJ en de RvdW die de term ‘onrechtmatige daad’ of een gerelateerde term bevatten.

3. Zoekopdrachten kamerstukken/parlementaire geschiedenis

31753 Alle Kamerstukken met dossiernummer 31753, inclusief Handelingen en Staatsblad, gevolgd door documenten die verwijzen naar dit dossiernummer. 34691, 3 Volgnummer 3 behorend bij Kamerstukdossier 34691. MvT 34608 De Memorie van Toelichting bij het vermelde dossier, gevolgd door documenten waarin hiernaar wordt verwezen. Stb. 2017,15 Als eerste resultaat het vermelde Staatsblad, vervolgens de documenten waarin dit Staatsblad wordt genoemd. Pg Auteurswet Alle Kamerstukken, Handelingen en Staatsbladen bij de Auteurswet, inclusief aanhangige dossiers. Pg 1:1 Wft afwikkeldiensten Alle Kamerstukken en Staatsbladen bij artikel 1:1 Wft waarin de term ‘afwikkeldiensten’ voorkomt.

4. Zoekopdrachten literatuur

Commentaar onrechtmatige daad groene serie Alle commentaren bij het leerstuk ‘onrechtmatige daad’ in de Groene Serie. De resultaten verwijzen naar overzichtspagina’s in dit naslagwerk, waar u diverse aantekeningen bij een wetsartikel kunt lezen. Commentaar 2:19 BW Alle commentaren bij het leerstuk ‘ontbinding rechtspersoon’ uit de toegankelijke naslagwerken. De resultaten verwijzen vaak naar overzichtspagina’s in deze naslagwerken, waar u diverse aantekeningen bij een wetsartikel kunt lezen. MvV Loos Alle resultaten uit Maandblad voor Vermogensrecht waar de naam ‘Loos’ in voorkomt. Vakstudie inkomstenbelasting brandstof Alle resultaten uit Vakstudie Inkomstenbelasting met daarin de term ‘brandstof’ of een gerelateerde term (bijvoorbeeld: ‘gas’, ‘diesel’, ‘benzine’). Literatuur “fictief makerschap” Alle artikelen, naslagwerken, boeken en nieuwsbrieven waarin de frase “fictief makerschap” letterlijk voorkomt.