In gesprek met Wirt Soetenhorst: verschuiving van abonnementen naar toegang en gebruik

Onlangs maakten we de verdere samenwerking tussen Legal Intelligence en Boom juridisch en Eleven International Publishing bekend. Het leveren en faciliteren van content: dat is waar Boom uitgevers Den Haag -waar Boom juridisch en Eleven onder vallen- naar streeft en waarom binnenkort meer dan 250 van hun Nederlandstalige en Engelstalige e-books beschikbaar zijn in LI LIbrary. 

We interviewden directeur Wirt Soetenhorst over de samenwerking met Legal Intelligence en de ontwikkelingen van de digitalisering binnen de uitgeverij. 

Even voorstellen

Wirt Soetenhorst is werkzaam als directeur-uitgever bij Boom uitgevers Den Haag.  Ruim 21 jaar geleden is hij gestart met de imprint Boom juridische uitgevers.

Wirt heeft rechten gestudeerd. In 1993 is hij gepromoveerd op het proefschrift over de bescherming van de uitgeefprestaties (uitgeversrechten). Van 1991 tot 1998 leerde hij de kneepjes van het uitgeversvak bij VUGA Uitgeverij,  later overgegaan in Elsevier. Verder schrijft hij wetenschappelijke artikelen over onderwerpen zoals de wettelijke regeling inzake Open Access (NJBlog 2018). 

De connectie met Legal Intelligence

“Boom juridische uitgevers biedt al sinds 2005 via Legal Intelligence haar tijdschriften aan en is daarmee de eerste uitgeverij die online tijdschriften faciliteerde. Al vanaf het allereerste moment is Boom betrokken geweest bij Legal Intelligence. Door tijdschriften digitaal te ontsluiten, speelden we in op de wensen van klanten zoals Houthoff, Van Doorne en De Brauw, om tijdschriften en boeken digitaal toegankelijk te maken.”

Inmiddels is ook een groot aantal wetenschappelijke boeken digitaal beschikbaar via Legal Intelligence: “Steven Nooy, onze sales manager, onderhoudt nauw de contacten met Legal Intelligence voor verdere ontwikkelingen. Boom juridisch presenteert zich qua uitgegeven titels als de grootste wetenschappelijke juridische uitgever van Nederland. Op jaarbasis geven wij 300 boeken en 65 tijdschriften uit, deze bevatten maar liefst 1200 artikelen,” aldus Wirt Soetenhorst.

De digitalisering binnen de uitgeverij en de toekomst van publicaties

Soetenhorst vervolgt: “Ik heb het gevoel dat boeken de tijdschriften achternagaan. Bij de tijdschriften zie je dat in de afgelopen jaren de omzet volledig naar online is gegaan. Ook het gebruik is veranderd; je leest niet meer van kaft tot kaft. Enkel papieren tijdschriften, dekken de vraag dus niet meer. Mijn vermoeden is dat dit ook zo zal gaan bij de boeken. 

Een voordeel van de digitalisering voor ons als uitgeverij is dat we beter inzicht hebben in welke artikelen het meeste gelezen worden. Zo krijg je als uitgever meer data over en inzichten in het gebruik van de publicaties.

Verder zie je dat door de digitalisering het business model verschuift van abonnementen naar toegang en gebruik. Deze ontwikkeling zullen we straks ook met boeken gaan krijgen. Daarbij is het belangrijk dat je inzet op kwalitatief hoogwaardige content. 

We hebben nog steeds een volwaardige, echte bureauredactie. Daarnaast maken we bij Boom gebruik van slimme systemen zoals auto-linking, maar we houden wel vast aan de originele PDF, inclusief pagina nummering en voetnoten.”

Gevolgen digitalisering: werken op een hybride manier 

“We blijven boeken en tijdschriften maken. Dit is echter door de digitalisering een stuk complexer geworden. De workflow is qua techniek veranderd, en contentmanagement is veel belangrijker geworden. Ook worden er andere eisen gesteld aan digitale publicaties, zo nemen we nu metadata mee bij het beoordelen van artikelen. 

We werken op een hybride andere manier: van online tot print. Vanaf 2003 zijn wij al bezig met de digitalisering. Zo hadden we toen al een website waarop ons portfolio getoond werd. 

We wilden graag voorloper zijn om te voldoen aan de toekomstige klantvraag.”

Meerwaarde blijven bieden

“Eén van de uitdagingen van de digitalisering is de druk om te publiceren bij juridische wetenschappers. Daarnaast willen we dat publicaties van toegevoegde waarde blijven voor de klant. Het ecosysteem dat wij nu hebben, is van echte toegevoegde waarde voor de klant. Het doorzoekbaar maken en vindbaar maken van de content, zoals bij Legal Intelligence, is van echte meerwaarde”. 

Samenwerking is cruciaal 

“Wat ik echt belangrijk vind, is samenwerking tussen de verschillende juridische uitgevers. Echte samenwerking om digitale content beter toegankelijk te maken, blijft uit. Eigenlijk zou je standaarden beter op elkaar moeten afstemmen. Verdere standaardisering is echt een uitdaging.

Zo willen wij heel graag een citatie-index. Legal Intelligence is hier zelf ook mee bezig. We zouden met elkaar moeten afspreken hoe je citeert. Hoe leg je dit vast? Welke standaard ga je hiervoor gebruiken? Dat gebeurt op dit moment nog niet. Op het gebied van de samenwerking valt er nog veel te winnen.

Maar tussen ons gezegd en gezwegen: wat is er nou mooier dan een echt papieren boek in je handen houden? Toen wij met ons juridisch kookboek Het Gerecht kwamen, kon ik gewoon niet wachten tot het echte boek er was. Kortom, van boeken krijg je nooit genoeg”. 

Benieuwd naar wat Legal Intelligence voor jouw kantoor kan betekenen? Ontdek het zelf en vraag een gratis proefabonnement aan.

LinkedIn