In gesprek met… juridische kennisverspreider Martin van Hemert, DeLex

Legal Intelligence ging in gesprek met verschillende juridische kennisverspreiders in Nederland. De bibliothecaris, de uitgever, de marketeer. Wat drijft ze, hoe zien zij hun rol en de verandering van de informatiedrager? De tweede in deze reeks is Martin van Hemert, eigenaar en bedrijfsleider bij DeLex. Een gesprek over sponsorcontracten, een strenge community en het maar immer uitdijende IE-recht.

Martin begon zijn juridische carrière als advocaat, maar besloot vrij snel te switchen naar het uitgeversvak. “Wat ik het meest interessant vind, is waar je op het kennisvlak kan innoveren. Hoe kan je kennis anders aanbieden, in andere vormen gieten? Ik startte bij WoltersKluwer, maar wilde uiteindelijk toewerken naar een nieuw model. In 2005 zijn Claudia Zuidema en ik daarom DeLex begonnen.”

Hoe heeft deLex zijn plek verdiend in de uitgeverswereld?
“Wij combineren twee zaken. Een online uitgeverij met een volledig vernieuwend concept, met open data en open platformen. Daarnaast hebben we traditionele tijdschriften en een enkel boek. We verdienen wel met deze open content, alleen niet door afname van de gebruiker. Onze inkomsten komen door sponsoring van kantoren die actief zijn in dit gebied, en daarnaast door advertenties en de orgainsatie van events en juridische events. Verder leveren we nog databases met modelcontracten die telkens weer worden aangescherpt naar juridische ontwikkelingen en inzichten.”

Wat verandert dat aan de rol van een uitgever?
“We zijn tweeledig bezig. Enerzijds houden we ons bezig met het vernieuwen en ontwikkelen van de online dragers, de databases, apps en de platformen. Anderzijds vervullen we de traditionele rol van een uitgevrij: zorgen dat er kopij ontstaat, nieuwe onderwerpen ontwikkelen en het productieproces aansturen, van inhoud tot ontwerp.”

En de content, hoe verandert die?
“De content voor tijdschriften is weinig verandert, maar wij hebben meer plek voor opinies en discussie. In de tijdschriften staan diepgaande artikelen, op het platform verschijnt meer nieuws en opinie, waar advocaten ook op kunnen reageren. We proberen onze lezer via verschillende kanalen te bedienen.

Is een tijdschriftartikel waardevoller dan een platformartikel?
“Dat kan je niet zo stellen. De grens tussen betaald en niet-betaald wordt steeds diffuser. Onze tijdschriftartikelen zijn inderdaad diepgravender, er gaat meer onderzoek aan vooraf. Anderzijds, gratis content is soms net zo waardevol als betaalde content. Het is gewoon van een ander kaliber, zo hebben nieuwsartikelen weinig zin in een tijdschrift, maar zijn wel belangrijk voor advocaten. Een voordeel van een platform is daarbij dat het zich leent voor discussie. De reacties worden ook graag gelezen.”

Publiceren mensen niet alleen over gewonnen zaken?
“Een verloren zaak voor de één is natuurlijk een gewonnen zaak voor de ander. One way or another, zo komen alle zaken wel bij ons terecht. En dat weet iedereen. Ook wanneer er een zaak is verloren, stuurt men die tegenwoordig in. De community wil de onze – als enige vrij toegankelijke – database zo volledig mogelijk en up to date houden.”

Jullie hebben ook rubrieken met columns en opinies op jullie websites. Hoe bewaak je daarvan de kwaliteit als de inzender een sponsor is?
“Dat doet de community. Dit is een hele sterke community die met elkaar in discussie gaat over de gepubliceerde artikelen, dus je zorgt ook wel dat je inzending klopt en niet omver valt bij het eerste zuchtje tegengeluid.”

Dus je community zendt niet alleen in, maar kijkt ook na?
“Jazeker. En dat geldt niet alleen voor de ingezonden artikelen, maar over alles dat wordt gepubliceerd. Zodra er ergens een spelfout of verkeerde datum staat, krijgen we daarvan meteen bericht. Dat houd je wel alert als redactie. Gek genoeg zien we het als een soort compliment, omdat ze je website dus zo belangrijk vinden dat geen ruis is toegestaan. De platformbezoekers zorgen zo vooral zélf voor een goede website, die wij ondersteunen. Dat was ook altijd al het idee.”

Waarom kiezen jullie alleen voor Intellectueel Eigendomsrecht en IT met deLex?
“Deze niches en daarmee diens doelgroep waren als eerst ontvankelijk voor online informatie gebruik. Ze begrijpen de vernieuwingen, ze zien het niet als een bedreiging. En praktisch gezien: er is enorm veel rechtspraak op dit gebied.”

Je gelooft dus niet dat andere juridische gebieden hiervoor te porren zijn?
“Dat wel, maar dit onderwerp zelf groeit uit in verschillende niches. Eerst viel telecomrecht en ICT-recht nog onder intellectueel eigendomsrecht, dat is nu afgesplitst, En dus ook bij ons. En een afsplitsing dáár weer van is cybercriminaliteit en privacy-wetgeving. We groeien sowieso in volume door mee te groeien in de verschillende niches.”

Andere interviews in de serie ‘De kennisverspreiders’:
1. Steven Nooij, Boom Juridisch
2. Helen Eikenboom, Pels Rijcken
3. Pieter Timmermans, SRK

_____________________________

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen omtrent de digitalisering in de juridische wereld? Houd onze LinkedIn en website in de gaten en mis niks.

LinkedIn